Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 1-7)
av Haakon O. Aa. Solheim
Engelsk sammendrag

Traditional asset pricing models have had little success in explaining exchange rate movements. In this paper I survey an alternative research strategy — the microstructure theory. Based on recent findings in this literature I argue that the exchange rate can be seen as set in an environment with a relatively stable supply curve and shifting demand curve, where the demand curve is determined by portfolio investors. To understand exchange rate movements we need to understand what affects the expectations of portfolio investors.

(side 8-24)
av Norvald Monsen
Engelsk sammendrag

Cameral accounting has played an important historical role in governmental accounting in many countries, particularly in continental European countries, and arguments for developing cameral accounting have been presented. Given the fact, however, that the current international research literature on governmental accounting reports on no attempts to develop cameral accounting, the purpose of the article is to report on such an attempt. Hopefully, this article presenting an empirical example of the development of cameral accounting will provide useful insight adding to the insight provided by the great number of studies focusing on the introduction of commercial accounting in the governmental sector, thus providing us with a better platform on which to base a general discussion about whether to use cameral or commercial accounting in the governmental sector.

Research notes
(side 25-32)
av Helge Thorbjørnsen
Sammendrag

Studiet av konsumenters tanker og atferd på Internett representerer en felles møteplass for en rekke ulike fagdisipliner, så som markedsføring, sosiologi, sosialantropologi og IKT adopsjonsforskning. Disse ulike faglige tilnærmingene innebærer at en mengde forskjellige teorier, perspektiver og metoder blir benyttet for å forstå ulike aspekter av det samme fenomenet. Artikkelen tar for seg to relaterte utfordringer når det gjelder konsumentforskning på Internett. Først, hvordan man kan integrere og triangulere teorier og metoder på tvers av fagfelt for bedre kunne forstå alle aspekter knyttet til konsumentforskning på Internett. Dernest, hvordan Internett mediet i seg selv best kan tjene som forskningsarena. Sammenliknet med den «fysiske» verden representerer Internett en rekke metodiske utfordringer og muligheter for primærundersøkelser som drøftes i artikkelen.

(side 33-45)
av Frode Kjærland
Sammendrag

Realopsjoner har i over 25 år eksistert som en vesentlig del av investeringsanalysen. Teknikken med å anvende teorien fra finansielle opsjoner på realinvesteringer for å innbake verdien av fleksibilitet har blitt omtalt som en revolusjon og et paradigmeskifte og har fått mye heder og omtale fra akademisk hold. Likevel er det forbausende få empiriske studier i litteraturen, samt at undersøkelser viser at dette blir benyttet i svært begrenset grad av praktikere i bedrifter. Hva er forklaringen på dette paradokset?

I denne artikkelen drøftes dette spørsmålet ut ifra en litteraturstudie av nyere forskning. Dette gir en del plausible forklaringer på det som må omtales som en betinget suksess. Samtidig integreres disse positivistiske forklaringene med det som institusjonell teori kan bidra med for å kaste lys over denne problemstillingen. Denne integreringen av paradigmer åpner for spennende forklaringer av et slikt spørsmål.

(side 46-56)
av Inger-Beate Pettersen
Engelsk sammendrag

In this research note, I propose that relationship-specific investments reduce the likelihood of relationship dissolution. These types of investments increase switching costs and thereby create barriers to exiting. Additionally, high levels of relationship-specific investments enhance partners’ ability and willingness to resort to voice when defections and conflicts arise, and hence postpone exit. Moreover, partner-specific investments may emerge as a consequence of individual- or organizational level ties. Furthermore, we argue that organizational dimensions, such as centralization, formalization, size and levels of inclusiveness and inter-organizational dimension, such as history moderate the effect of interpersonal and inter-organizational ties upon relationship dissolution.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon