Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Scandinavian Journal of Business Research

Beta is an electronic journal that provides an excellent outlet for research and scholarship on management and businessrelated themes and topics, including:

- General Management
- Human Resource Management
- Organizational Behaviour
- Leadership- and Organization Development
- Accounting and Finance
- Business Ethics
- Strategic Management
- Marketing
- Business Economics
- Public Sector Management

The editors give priority to original articles that contain results with theoretical and practical relevance as well as reviews, research notes and summaries of research reports. The journal also carries reviews of topical literature in the field.

As from No 1, 2006 the journal is published e-only.

The journal is ranked as a journal at level 1 on the Norwegian Association of Higher Education Institutions’ list of publishing channels.

Peer Review

All research articles that are considered relevant for publication in the journal are reviewed by at least two anonymous academic referees with no ties to the author. In addition, the article is reviewed by the journal's editorial board and the final decision regarding publication of the article is made by the Editor-in-Chief. The journal practices "double blind" peer review, whereby both reviewers and the author remain anonymous to each other.

Indexing

The journal is covered by the following indexing and discovery services:
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris)
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Service
 • WorldCat Local (OCLC)
Editor
Bjarne Espedal, professor ved Norges Handelshøyskole

Associate Editors
Leif Hem, professor ved Norges Handelshøyskole
Erik Døving, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo
Svein Tvedt Johansen, førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet
Bjørn-Tore Flåten, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen ved Universitet i Agder
Paul Gooderham, professor ved Norges Handelshøyskole
Anders Dysvik, professor ved Handelshøgskolen BI
Professor Henrik Holt Larsen, CBS (Copenhagen Business School) 
Grete Wennes, professor ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Editoral Advisory Board
Richard Croucher, professor ved Middlesex University
Glenn Kristiansen, førsteamanuensis ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Journal Address
Universitetsforlaget
v/ Nils Lahlum
Boks 508 Sentrum
0105 Oslo
Før du sender inn ditt manuskript til redaksjonen ber vi om at du leser forfatterveiledningen nøye, og sjekker at:
 • Forfatteropplysningene er fullstendige
 • Antall tegn med mellomrom ikke overskrider maksimumsgrensen
 • Noter og referanser er i henhold til veiledningens standard
 • Et kort abstrakt og nøkkelord på engelsk og norsk/svensk/dansk er inkludert

FORFATTERVEILEDNING BETA. SCANDINAVIAN JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH

Innlevering av manus

Manuskripter sendes til redaksjonen per e-post for vurdering: bjarne.espedal@nhh.no.

Krav til manuskriptet

Artikler skal skrives på norsk, dansk, svensk eller engelsk.

Artikler bør ikke overskride 30 sider, inklusive sammendrag, noter, tabeller, figurer og ev. vedlegg.

Sjekkliste før innsending

Manuskriptet skal inneholde følgende:
 • Tittel
 • Sammendrag, inntil 150 ord
 • 4–10 nøkkelord
 • Hvis artikkelen er på et skandinavisk språk skal den ha tittel, sammendrag og nøkkelord på både engelsk og det skandinaviske språket
 • Selve manusteksten
 • Nummererte noter, organisert som sluttnoter (før referanseliste)
 • Litteraturreferanser, alfabetisk ordnet
I egne dokumenter:
 • Nummererte figurer og tabeller
 • Tittelside med tittel på artikkel, forfatters navn, institusjonstilknytning og e-postadresse, kort forfatterbeskrivelse (maks 60 ord) samt tekst til note med takksigelser, opplysninger om finansiering mm. dersom det er aktuelt.

Referansesystem

Beta benytter Harvard-referansesystemet. For mer informasjon, se følgende kilde:

http://www.scientific-journals.co.uk/web_documents/quote_unquote.pdf.

DOI

Eksempel på plassering av DOI-kode med Harvard-referansestilen: Burkett, H. (2008) 'Performance improvement myths, models, and opportunities', Performance Improvement. 47(6), p2. doi: 10.1002/pfi.20001.

Formler

Formler bør skrives som «vanlig tekst» så langt der er mulig. Pluss, minus, gange, hevet, senket og kursiv kan brukes for å bygge opp formlene. Deletegn kan lages med skråtegn. Forfatter må bestrebe seg på at formler laget med formeleditoren (Word) ligger på egne linjer. Unngås formler laget som bilde forløpende i teksten. Merk at formler som er lagret som bilde, ikke vil bli søkbare i søketjenestene tilknyttet idunn.no.

Tabeller, figurer og illustrasjoner

Alle figurer må være redigerbare og leveres i originalformatet. Tabeller i word lages ved å benytte tabell-funksjonen. OBS: legg også ved en versjon av tabellen som pdf, så det er sikkert setteriet ser hvordan den skal se ut. (Oppsettet i Word kan variere noe fra maskin til maskin).

Alle figurer, bilder og punktgrafikk må være høyoppløst og i god kvalitet. Beta foretrekker forfatternes egne utarbeidede figurer og er tilbakeholden med å trykke figurer kopiert eller modifisert fra andre publiserte artikler eller andre kilder.

Merk at tabeller, grafer og figurer skal kunne leses uavhengig teksten og må gis en forklarende tittel med nødvendig tilleggsinformasjon i noten til tabellen/grafen/figuren.

Lange og spesielt brede tabeller, figurer, illustrasjoner og bilder er uheldig for layouten og bør unngås (bør ikke overstige en stående A4-side).

Tabeller, figurer og illustrasjoner nummereres fortløpende. Marker hvor i manuskriptet hvert element skal plasseres, slik [tabell 1 omtrent her].

Alle tabeller, figurer og illustrasjoner som benyttes i manuskriptet må være tillatt å publisere. Dersom det ikke er forfatteren selv som har laget figuren, skal navnet på tegner eller fotograf oppgis i figurteksten. Forfatteren innhenter selv tillatelse til bruk av tidligere trykte illustrasjoner.

Noter

Noter skal være i form av fotnoter (ikke sluttnoter)

Vurderingsprosessen

Beta har dobbelt-blind fagfellevurdering. Manuskripter som sendes inn til vurdering skal være anonymisert. Det betyr at forside og forfatteromtale må være i et separat dokument og at alle eksplisitte selvreferanser må anonymiseres.

Forfatter får tilbakemelding på e-post fra redaktøren etter at manuskriptet har vært til fagfellevurdering. Forfatter vil i den forbindelse informeres om artikkelen godkjennes som den er, godkjennes med mindre revisjoner, godkjennes med større revisjoner eller refuseres. Hvis redaktøren ber om revisjoner vil forfatter få en frist for dette.

Dersom manuskriptet godkjennes for publisering vil forfatter motta en 1. korrektur som en pdf-fil vedlagt en e-post før publisering. Det skal kun rettes opp korrekturfeil og ikke foretas endringer i teksten i forhold til godkjent manuskript (omredigering, ny tekst etc.).

Forfatter mottar en PDF av artikkelen etter at tidsskriftet er publisert på idunn.no.

Etter publisering

Publisering av artikkel i tidsskriftet er underlagt bestemmelsene i Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift utarbeidet av Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Se også informasjonsbrev fra Universitetsforlaget om Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift, samt informasjon om egenarkivering av artikkelen.

Innlevering av manus

Manuskripter sendes til redaksjonen per e-post for vurdering bjarne.espedal@nhh.no.

Sist publiserte tidsskrifter

Mest leste artikler

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon