Avgrensning av utvalgskretsen ved nedbemanning kan være helt avgjørende for hvem som må forlate virksomheten. Høyesteretts dom i Telenor-saken 29. oktober 2019 er foreløpig siste autoritative rettsavgjørelse på området. Artikkelen gir en analyse av dommen og ser den i sammenheng med tidligere rettspraksis.

Nøkkelord: nedbemanning, utvalgskrets, ansiennitet, Hovedavtalen LO-NHO § 8-2, HR-2019-1986-A, Rt‑2015‑1332 (Gresvig), ARD-2016-151 (Nokas) og AR-2018-18 (NRK), samt Høyesterett i HR‑2017‑561-A (Posten II)