Artikkelen ser på arbeidsgiverstrategier i forbindelse med arbeidskamper på 2000-tallet. Etter Norsk Arbeidsgiverforenings feilslåtte lockout i 1986 har enkelte beskrevet lockout-våpenet som dødt. Siden den gang har det vokst frem et skille mellom passiv og aktiv lockout. Gjennom tre konflikter på 2000-tallet viser forfatterne hvordan arbeidsgivernes bruk av passiv lockout i kombinasjon med andre strategier fremdeles gir arbeidsgiversiden sterke virkemidler i interessekonflikter.

Nøkkelord: aktiv lockout, passiv lockout, arbeidskamp, interessetvist, interessekonflikt, streik, kampmidler, konflikstrategi, dispensasjoner