Et flertall av hovedavtaler har bestemmelser om inngåelse av såkalte forhåndsavtaler – avtaler om arbeid i forbindelse med arbeidskonflikt. Fremstillingen redegjør både for innholdet i hovedavtalenes bestemmelser om forhåndsavtaler og for innholdet i forhåndsavtalene. Sentrale spørsmål som behandles, er hvordan bestemmelser i slike avtaler kan fungere både som muligheter og begrensninger, og hvilke rettsvirkninger bestemmelsene har. Artikkelen tar også opp enkelte spørsmål knyttet til tredjeparter.

Nøkkelord: tariffavtale, arbeidskamp, forhåndsavtale, dispensasjoner, hovedavtale, tariffrett, konflikt, streikebryteri, force majeure, særavtale