Partene i en tariffavtale har ulike maktmidler for å kjempe gjennom sine avtalekrav. For eksempel kan arbeidstakersiden streike, og arbeidsgiver kan stenge arbeidstakerne ute fra arbeidet (lockout). Utviklingen i styrkeforholdet mellom partene har medført at arbeidslivets parter har tilpasset seg denne nye situasjonen. Artikkelen belyser hovedtrekk i tilpasningen og peker blant annet på hvordan såkalte «dispensasjoner» har påvirket effekten av tilgjengelige arbeidskampmidler.

Nøkkelord: arbeidskamp, lockout, forhåndsavtaler, «dispensasjoner», tvungen lønnsnemnd, interessetvist, unntak fra streik, forsvarlighet, forsvarlig streikeuttak