Verneombudets adgang til å trekke seg eller bli kalt tilbake er problemstillinger som av og til dukker opp, men som ikke er regulert. Forfatterne drøfter hvordan disse spørsmålene skal eller bør løses på grunnlag av dagens rettskilder.