Tvister mellom partene i arbeidslivet kan enten løses gjennom forhandlinger og eventuell bruk av arbeidskamp, eller de kan løses ved voldgift eller domstolsbeslutninger. Partene ble tidlig enige om at rettstvister skulle løses i voldgift eller domstol, mens bruken av tvungen voldgift i interessetvister har det stått strid om. I dag brukes arbeidskamp og tvungen voldgift (lønnsnemnd) som parallelle tvisteløsningsmekanismer i Norge. Praksisen har i over hundre år vært regulert dels gjennom midlertidige lover, dels gjennom ad hoc-lovgivning. Bruken av statlige inngrep har endret seg med utviklingen i arbeidslivet.