Dersom det utbetales «arbeidsvederlag», slik dette begrepet benyttes i ferieloven, skal det beregnes feriepenger av vederlaget. Artikkelen behandler hvilke ytelser som faller inn under ferielovens arbeidsvederlagsbegrep.