Styringsretten er betegnelsen på arbeidsgivers kompetanse til å treffe beslutninger om virksomheten og ansettelsesforholdet. Styringsrettsbeslutninger kan føre til tvist mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og Høyesterett har i de senere år behandlet en rekke saker vedrørende gyldigheten av arbeidsgivers styringsrettsbeslutninger. Tema for denne artikkelen er de rettslige rammene for domstolenes prøving av arbeidsgivers styringsrettsbeslutninger. Forfatteren drøfter både spørsmålet om enhver styringsrettsbeslutning kan bringes inn for domstolene, og dernest om styringsrettsbeslutninger kan prøves fullt ut eller om det er begrensninger i domstolenes prøvingsadgang.