Ved virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven kapittel 16 overføres arbeidsforholdene i den berørte virksomhet til en ny arbeidsgiver. Den nye arbeidsgiveren kan ha behov for å endre de overførte arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår, men endringsadgangen er ikke ubegrenset. Artikkelen drøfter hvilken betydning tidligere arbeidsgivers tariffavtale kan ha for endringsadgangen i situasjoner hvor ny arbeidsgiver har erklært seg ubundet av avtalen.