Artikkelen gir en framstilling av de nye bestemmelsene knyttet til midlertidig ansettelse uten særskilt begrunnelse som trådte i kraft 1.7.2015. Begrensninger knyttet til maksimal varighet (tolv måneder), kvote (15 %) og karantene knyttet til arbeid av samme art (tolv måneder), samt ny treårsregel for sammenhengende midlertidig ansettelse presenteres og problematiseres. Det redegjøres også for rettsvirkninger av brudd på reglene knyttet til midlertidig ansettelse på generelt grunnlag.