For skipsarbeidere som er omfattet av skipsarbeidsloven er vernereglene til dels ulike sammenlignet med de som gjelder for arbeidstakere på land. Dette gjelder også reglene om virksomhetsoverdragelse. Forfatteren drøfter hvilket vern bestemmelsen om virksomhetsoverdragelse i skipsarbeidsloven gir. Sentrale spørsmål er da hva som skal til for at det foreligger en virksomhetsoverdragelse i skipsarbeidslovens forstand, samt hvilke rettsvirkninger som er knyttet til bestemmelsen. Forholdet til yrkestransportlova blir også behandlet.