Under forberedelsen av søksmål fra en arbeidstaker mot arbeidsgiver kan det oppstå spørsmål knyttet til fremgangsmåte. Denne artikkelen tar for seg enkelte slike spørsmål, samt noen regler som er til gunst for arbeidstaker som ønsker å fremme krav mot arbeidsgiver ved søksmål eller begjæring om konkurs.