Personopplysningsforskriften kapittel 9 regulerer de materielle og prosessuelle vilkår for arbeidsgivers innsyn i arbeidstakers e-postkasse m.v. Artikkelen redegjør for de relevante bestemmelsene for innsyn, herunder når arbeidsgiver kan gjøre innsyn i e-postkassen og hvilken fremgangsmåte som bør følges i den forbindelse. Artikkelen problematiserer også en rekke punkter i forskriften som har uklart innhold.