Den første arbeidstvistloven ble vedtatt i 1915 og trådte i kraft 1. januar 1916. Artikkelen gir en kort oversikt over bakgrunnen for loven og omtaler noen hovedpunkter i den regulering som da kom inn i norsk rett.