Arbeidsgiverbegrepet er et nøkkelord i arbeidsrettslig regulering, men med mange nyanser. Den rettslige og faktiske utviklingen har også utfordret tradisjonelle tilnærminger og oppfatninger om begrepets innhold. I artikkelen argumenteres det for at spørsmålet om hvem som er arbeidsgiver må analyseres med utgangspunkt i den rettsvirkning det er tale om og hvilken relasjon det knyttes rettsvirkninger til. Arbeidsgiverbegrepet i vernelovgivningen redefineres, som et begrep med en kjerne og to ytre lag. Kjerneinnholdet – posisjonen som arbeidsavtalens sterkere part – drøftes også nærmere.