Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Vitenskapelig publikasjon
(side 110-120)
av Stein Evju
Sammendrag

Betydningen av deltidsansettelse deler seg i to hovedspørsmål. Ett er om noen grupper av deltidsansatte kan utelukkes fra ordninger som omfatter heltidsansatte, eventuelt også andre grupper deltidsansatte. Et annet er hvordan deltidsansattes ansiennitet kan eller skal beregnes i forhold til beregningen for heltidsansatte når det gjelder tidsforløp. Artikkelen diskuterer slike spørsmål og poengterer forskjellen mellom dem.

Vitenskapelig publikasjon
(side 151-209)
av Hilde Wiig Nicolaysen
Sammendrag

Fredsplikten er et sentralt element i den kollektive arbeidsrett. Den er imidlertid ikke til hinder for at det iverksettes rettmessige politiske aksjoner. En annen betegnelse på det samme er «politisk streik». Hovedvilkåret for at en opptreden skal regnes som en politisk aksjon, er at den ikke retter seg mot tariffregulerte forhold. Forfatteren drøfter innholdet av dette vilkåret og videre om det kan oppstilles øvrige rettmessighetsvilkår for politiske aksjoner, som for eksempel krav til aksjonens varighet og til forhåndsvarsling av aksjonen.

(side 221-249)
av Nicolay Skarning
Sammendrag

Temaet for artikkelen er bestemmelsene om prøvetid i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven. Artikkelen tar opp noen tolkningsspørsmål, sammenlikner reglene etter arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven, og stiller spørsmål ved om det er nødvendig med forskjellige prøvetidsregler i privat og statlig sektor.

(side 250-265)
av Audun Olsen
Sammendrag

Artikkelen tar for seg et særspørsmål om ytringsfriheten i ansettelsesforhold, det vil si om det er grunn til å vurdere ansattes ytringer på sosiale medier på annen måte enn de mer tradisjonelle ytringer. Det klare rettslige utgangspunkt er at ytringsfriheten er teknologinøytral. Forfatteren vurderer om særtrekkene for ytringer på sosiale medier påvirker vurderingen av om arbeidsgiver kan slå ned på ytringer.

(side 266-278)
av Tarjei Thorkildsen og Tor Olav Carlsen
Sammendrag

Det har vært en betydelig rettsutvikling de siste årene for å motvirke «sosial dumping». Like fullt inneholder regelverket som har blitt fastsatt i denne forbindelse ingen definisjon av begrepet «sosial dumping», og begrepet brukes i ulike sammenhenger med stor variasjon når det gjelder meningsinnhold. Artikkelen belyser bakgrunnen for begrepet «sosial dumping» og hva som kan utledes av tilgjengelige kilder om begrepets innhold.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon