Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Vitenskapelig publikasjon
(side 181-273)
av Silvelin Bratholm
Sammendrag

Artikkelen analyserer særlig tre overordnede problemstillinger. Den første er i hvilken utstrekning arbeidsgiver kan innhente helseopplysninger og kreve helseundersøkelser fra arbeidssøkere i forbindelse med ansettelse. Den andre er om arbeidsgiver, ved valg av ny arbeidstaker, kan legge vekt på de opplysninger som fremkommer om arbeidssøkers helse. Den tredje er hvorvidt arbeidsgiver har adgang til å behandle opplysningene etter reglene om behandling av personopplysninger.

(side 274-290)
av Ingebjørg Tønnessen og Camilla Selman
(side 291-320)
av Lars Ottersen
Sammendrag

Tema for artikkelen er arbeidstakers valgrett ved virksomhetsoverdragelse. Det redegjøres for momentene som inngår i vurderingen av om arbeidstaker har valgrett. Deretter redegjøres det for rettsvirkningene av at arbeidstaker utøver eller har valgrett i ulike situasjoner, og for de frister og formkrav som gjelder i slike tilfeller.

(side 321-333)
av Karen Sophie Steen
Sammendrag

Hva innebærer det for en arbeidstaker å være «fast ansatt uten garantilønn» i et bemanningsforetak? Er dette i realiteten en fast jobb? I hvilken grad gir det trygghet for arbeid og inntekt? Har arbeidstaker et reelt stillingsvern? Har arbeidstaker rett til å stå i stilling ved oppsigelse? Følger bemanningsforetaket ulovfestede og tariffestede regler om permittering ved arbeidsmangel? Forfatteren viser noen konsekvenser de mest utbredte arbeidskontraktene i bransjen får for arbeidstakerne der.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon