Arbeidsmiljøloven § 15-3 (2) og (3) har regler om lengre oppsigelsesfrist for arbeidstakere som har vært sammenhengende ansatt i virksomheten i et nærmere angitt tidsrom, og om ytterligere forlenget oppsigelsesfrist for arbeidstakere som har vært ansatt i virksomheten både i et nærmere angitt tidsrom og er over en viss alder. Artikkelen drøfter hvorvidt tidligere ansettelsestid som midlertidig ansatt eller innleid i samme virksomhet skal regnes med ved beregningen av den sammenhengende ansettelsestid som kreves etter aml. § 15-3 (2) og (3).