Regjeringens forslag om endringer i forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter skal gjøre forskriften mer effektiv. Forfatteren har i tre tidligere artikler i tidsskriftet «Arbeidsrett» vært forholdsvis kritisk til forskriftens gyldighet og praktiske anvendelse. Han har til og med vært frekk nok til å proklamere forskriftens død. Forfatteren gjør i denne artikkelen gjeldende at forslaget til endringer fortsatt er i strid med EØS-retten. I tillegg skaper forslaget helt uhåndterlige anskaffelsesrettslige og tariffrettslige konsekvenser. Spørsmålet er likevel om forskriften med de foreslåtte endringer har gjenoppstått.