Artikkelen gir en oversikt over utviklingen av arbeidsrettsdisiplinen i Norge. Etter noen merknader om fagets innhold og den rettslige rammen for faget, redegjøres det for utviklingen av den arbeidsrettslige litteraturen, en oversikt over dagens arbeidsrettslitteratur, og den arbeidsrettslige forskningen. Avslutningsvis kommenteres de samfunnsmessige og rettsvitenskapelige fremtidsutsiktene og utfordringene for faget.