Artikkelen drøfter en rekke problemstillinger knyttet til permitteringsinstituttet. Det redegjøres først for hva permittering er og det rettslige grunnlaget for permittering. Deretter drøftes i hvilke situasjoner det er adgang til å permittere, saksbehandlingskrav og utvelgelseskriterier. Artikkelen tar også opp spørsmålet om arbeidsgivers betalingsplikt, betydning av sykemelding og ferieavvikling, og forholdet mellom permittering og oppsigelse.