En doktorgradsavhandling er en akademisk begivenhet. Avhandlingen skal granskes kritisk og fortjener en grundig vurdering. Det er både et grunnkrav i og en forutsetning for den faglige diskursen og fagutviklingen. Dette essayet gir en presentasjon av og en kritisk vurdering av Helga Aunes PhD-avhandling om «deltidsarbeid», og det pekes på analytiske og metodiske svakheter som er faglig og vitenskapelig problematiske.