Artikkelen drøfter den ulovfestede læren om arbeidstakers krav på fast ansettelse ved dekning av varig arbeidskraftsbehov, særlig i lys av nyere rettspraksis. Artikkelen tar også opp spørsmålet om vedtakelsen av regelen om rett til fast ansettelse etter fire år har betydning for rekkevidden av den ulovfestede regelen.