Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Virksomhetsoverdragelse
Betydningen av omgåelseshensikt ved vurderingen av om virksomheten har beholdt sin identitet etter arbeidsmiljøloven § 16-1
(side 55-97)
av Kine Moland
Sammendrag

Tema for artikkelen er forsøk på tilpasning til og omgåelse av virksomhetsoverdragelsesreglene i arbeidsmiljøloven kapittel 16. Hovedproblemstillingen er om det ved vurderingen av om virksomheten har beholdt sin identitet etter arbeidsmiljøloven § 16-1, er relevant å legge vekt på at det foreligger forsøk på omgåelse av reglene, og hvilken vekt dette i så fall skal tillegges. Spørsmålet drøftes både i et de lege lata- og et de lege ferenda-perspektiv.

(side 98-104)
av Jan Fougner
Sammendrag

Artikkelen drøfter den ulovfestede læren om arbeidstakers krav på fast ansettelse ved dekning av varig arbeidskraftsbehov, særlig i lys av nyere rettspraksis. Artikkelen tar også opp spørsmålet om vedtakelsen av regelen om rett til fast ansettelse etter fire år har betydning for rekkevidden av den ulovfestede regelen.

Bestikkelser, lojalitetsplikt og strafferettslig utroskap
Kommentarer til Høyesteretts dom av 29. april 2009
(side 105-109)
av Henrik Horn
Sammendrag

Artikkelen er en kommentar til Høyesteretts dom 29. april 2009 som gjelder straffeloven § 275 om utroskap. Bestemmelsen regulerer den strafferettslige siden av ansattes lojalitetsplikt. I Høyesteretts dom blir det i vurderingen av om det foreligger strafferettslig utroskap lagt vekt på tillitsforholdet mellom den ansatte og arbeidsgiveren. Dommen vurderes på bakgrunn av tidligere praksis, og drøfter betydningen av de arbeidsrettslige normene for om straffebestemmelsen kan anvendes.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon