Sjømannsrett

Universitetsforlaget 2008, 379 sider

Tron Dalheim, Tonje Urdal Sand og Anders Østre