Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Arbeidsforholdets stilling ved virksomhetsoverdragelse fra konkursbo
En studie i krysningsfeltet mellom kontinuitetshensyn og opphørshensyn med særlig henblikk på adgangen til å avtale prøvetid
(side 185-235)
av Henning Jakhelln
Sammendrag

Såvel ved overføring av en virksomhet fra debitor til konkursbo som ved etterfølgende overføring fra konkursbo til erverver, oppstår arbeidsrettslige spørsmål. Særlige spørsmål oppstår i forhold til erverver for de arbeidsavtaler som opprinnelig var inngått mellom debitor og arbeidstakerne, og som er blitt videreført i forhold til konkursboet. Artikkelen behandler det prinsipielle spørsmål om overføring av virksomheten til konkursbo og den påfølgende overføring til erverver må ansees for å bringe et arbeidsforhold til opphør (opphørsprinsippet), eller om arbeidsforholdet må ansees for å bli videreført (kontinuitetsprinsippet). Videre drøftes hvor langt kontinuitetssynspunktet rekker, i forhold til opphørssynspunktet, i disse relasjoner forsåvidt gjelder opptjente krav, avtalte rettigheter, de plikter som følger av arbeidsforholdet, osv.

De spørsmål som artikkelen tar opp er lite behandlet i den konkursrettslige litteratur, som nok omtaler spørsmålet om arbeidsavtalens stilling i konkurs, men ikke tar for seg overdragelsestilfellene til senere erverver. Tilsvarende begrenser den arbeidsrettslige litteratur seg i hovedsak til å påpeke at reglene om virksomhetsoverdragelse ikke får anvendelse i konkurs. Artikkelen er derfor et viktig supplement til såvel den konkursrettslige som den arbeidsrettslige litteratur.

Litteratur
(side 239)
av Viggo Bondi
Sammendrag

Sjømannsrett

Universitetsforlaget 2008, 379 sider

Tron Dalheim, Tonje Urdal Sand og Anders Østre

(side 240-241)
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon