Artikkelen redegjør for de spørsmål som ble behandlet i Viking-, Laval- og Rüffert-sakene og de problemstillinger som reiser seg i kjølvannet av at kampmidler ikke er å anse som et rent nasjonalt anliggende i EU-sammenheng. I et avsluttende avsnitt analyserer forfatteren de konsekvenser avgjørelsene får.