Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 61-78)
av Ruth Nielsen
Sammendrag

Artikkelen redegjør for de spørsmål som ble behandlet i Viking-, Laval- og Rüffert-sakene og de problemstillinger som reiser seg i kjølvannet av at kampmidler ikke er å anse som et rent nasjonalt anliggende i EU-sammenheng. I et avsluttende avsnitt analyserer forfatteren de konsekvenser avgjørelsene får.

The right to strike in Norwegian labour law
An insider-outsider perspective
(side 79-94)
av Stein Evju
Engelsk sammendrag

The essay examines the right to strike – and other collective action – in the current environment of Norwegian labour law, explaining key features having regard also to foreign and international law conceptions and problems in this field.

(side 95-113)
av Tron Dalheim, Anders Østre og Tonje Urdal Sand
Sammendrag

Sjømannsloven og NIS-loven er de to sentrale arbeidsrettslige lovene for ansatte på norske skip, og artikkelen tarþfor seg anvendelsesområdet og særlige problemstillinger knyttet til de to lovene.þI artikkelen redegjør forfatterneþblant annet for grensen mellom de arbeidsforhold som omfattes av sjømannsloven og de som omfattes av arbeidsmiljøloven, og behandlerþsærlig avgrensningen mot petroleumsvirksomhet. Det gis også en oversikt over de særregler som gjelder for NIS-registeret.

Litteratur
(side 114-120)
av Tron Sundet
Sammendrag

Thomas Benson: Arbeidsrettsboka

Fagbokforlaget 2008

(side 121)
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon