Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 1-20)
av Stein Evju
Sammendrag

Artikkelen tar opp EF-direktivet om utstasjonering av arbeidstagere, EØS-rettens tjenesteregler, og forholdet mellom dem, og ser så på de ulike skandinaviske tilnærmingene til det europeiske regelverket. Nasjonale regler om arbeidskamprett diskuteres spesielt i lys av EF-domstolenes seneste avgjørelser på området.

*Fremstillingen bygger på manuskript til min tiltredelsesforelesning ved installasjon som honorær (adjungered) professor ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, 20. april 2007. Den er bearbeidet og oppdatert, og noter er føyet til.

(side 21-52)
av Guro Ottersen
Sammendrag

Lavlønnskonkurranse ved organisering av arbeidstakere som foretak er en del av fenomenet sosial dumping og har etter EU-utvidelsen i 2004 fått økt oppmerksomhet. Forfatteren ser i artikkelen på ulike virkemidler for å motvirke lavlønnskonkurranse ved slik kontraktørvirksomhet, og i denne sammenheng hvilke eventuelle begrensninger som følger av EØS-retten.

(side 53-60)
av Kurt Weltzien
Sammendrag

Regjeringen vedtok 8. februar 2008 en forskrift om lønns- og arbeidsvilkår for offentlige kontrakter. Forskriften pålegger oppdragsgivere som er omfattet av reglene om offentlige anskaffelser å benytte kontraktsklausuler som skal sikre at arbeidstakere får lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Artikkelen drøfter noen av de praktiske og prinsipielle spørsmål som forskriften reiser.

*Synspunktene i artikkelen står for forfatterens egen regning.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon