Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 211-226)
av Aud Kinsarvik Gravås
Sammendrag

I arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling stilles det krav om at arbeidstakers fremgangsmåte ved varsling skal være forsvarlig. Artikkelen gjør rede for relevante momenter i forsvarlighetsvurderingen, og hvorvidt lovfestingen innebærer en realitetsendring i forhold til avveiningen mellom ytringsfrihet og lojalitetsplikt i arbeidsforhold.

(side 227-236)
av Anne Marie Due
Sammendrag

Artikkelen drøfter spørsmålet om det gjelder et prinsipp om at statlig ansatte har rett til å følge arbeidsoppgavene ved omorgansering, også omtalt som spørsmål om rettskrav på stilling. Det rettslige grunnlaget for prinsippet blir analysert, og det vurderes om et slikt prinsipp i realiteten er en fristilling av arbeidstakerne og i strid med stillingsvernsreglene.

(side 237-253)
av Geir J. Kruge
Sammendrag

Artikkelen kommenterer praksis fra norske domstoler og fra EU-domstolen om diskriminering på grunn av alder. Avslutningsvis reises det spørsmål om forbudet mot aldersdiskriminering begrenser arbeidsgivers adgang til å utforme sluttpakkeordninger i forbindelse med omstilling og nedbemanning.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon