Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 155-170)
av Ruth Nielsen
Sammendrag

EU-Kommissionens Grønbog om Modernisering af arbejdsretten med henblik på tackling af det 21. århundredes udfordringer er ment som startskud til en offentlig debat/høring om arbejdsrettens udvikling. Artiklen tager udgangspunkt i forfatterens oplæg til en eksperthøring, det danske Folketings Europaudvalg og Arbejdsmarkedsudvalg har afholdt.

(side 171-186)
av Nicolay Skarning
Sammendrag

Oppreisningserstatning – erstatning for ikke-økonomisk tap – har blitt en mer aktuell sanksjonstype. Etter arbeidsmiljøloven § 15-11 andre ledd kan domstolene tilkjenne erstatning som også omfatter ikke-økonomisk tap. Artikkelen redegjør for rettspraksis om utmåling av oppreisningserstatning og de faktorer som inngår i vurderingen av størrelsen på oppreisningserstatning. Artikkelen drøfter også de skatterettslige spørsmål som oppstår for denne type erstatning.

(side 187-204)
av Camilla Schøyen Breibøl
Sammendrag

Artikkelen omhandler adgangen til bruk av bindingstid i arbeidsforhold på grunnlag av den såkalte «Poppe-dommen» av 7. april 2006 (Rt. 2006 side 420). Høyesterett la til grunn at arbeidsmiljøloven ikke var til hinder for at en arbeidstaker bandt seg til fire års arbeidsplikt uten oppsigelsesadgang, forutsatt at slik bindingstid var gjensidig også for arbeidsgiver. Artikkelen drøfter rekkevidden av den rettssetning Høyesterett la til grunn, og tar også opp spørsmålet om rettsvirkninger av brudd på avtale om bindingstid.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon