Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 1-54)
av Kjetil Stensvik
Sammendrag

EØS-rettens regler om fri bevegelighet for tjenester oppstiller krav til nasjonal regulering av arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår. Forfatteren ser i artikkelen på hvilke krav som i så måte stilles og hvilket rom medlemsstatene har til å benytte nasjonal regulering for å hindre sosial dumping. Det norske systemet med allmenngjøring av tariffavtaler plasseres i en EØS-rettslig sammenheng og vurderes opp mot EØS-rettens rammer.

(side 56-69)
av Pål Kvernaas og André Istad Johansen
Sammendrag

Ved en virksomhetsoverdragelse er rett til videre opptjening i en kollektiv tjenestepensjonsordning regulert i arbeidsmiljøloven. Behandlingen av de pensjonsordninger slike pensjonsrettigheter er knyttet til, vil samtidig være regulert av pensjonslovgivningens regler om sammenslåing og deling av virksomhet.

Artikkelen tar utgangspunkt i et foredrag forfatterne holdt i Norsk Arbeidsrettslig Forening 2. mai 2006.

(side 70-73)
av Astrid Flesland
Sammendrag

Artikkelen er en kommentar til stipendiat Line Colls artikkel i Arbeidsrett 2006 side 162 flg. og er en presisering av Datatilsynets praksis.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon