Artikkelen drøfter EF-domstolens første dom om aldersdiskriminering. Med den som utgangspunkt redegjør artikkelen videre for rammedirektivet 2000/78/EF og gjennomføringen av det i norsk rett, nu i arbeidsmiljølovens kap. 13, spesielt om aldersdiskriminering, og diskuterer rekkevidden av diskrimineringsforbudet i forhold til aldersgrensebestemmelser.