Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Aldersdiskriminering, likebehandling og pensjonsalder
Om Mangold, Chacón Navas – og arbeidsmiljølovens kap. 13
(side 137-161)
av Stein Evju
Sammendrag

Artikkelen drøfter EF-domstolens første dom om aldersdiskriminering. Med den som utgangspunkt redegjør artikkelen videre for rammedirektivet 2000/78/EF og gjennomføringen av det i norsk rett, nu i arbeidsmiljølovens kap. 13, spesielt om aldersdiskriminering, og diskuterer rekkevidden av diskrimineringsforbudet i forhold til aldersgrensebestemmelser.

(side 162-185)
av Line Coll
Sammendrag

Blir retten til personlig integritet på arbeidsplassen krenket ved arbeidsgivers innsyn i virksomhetsrelatert e-post? Etter medias og Datatilsynets fremstilling, synes svaret å være et ubetinget ja. Datatilsynets retningslinjer for innsyn i e-post legger til grunn at ansattes personvern og retten til personlig integritet på arbeidsplassen automatisk blir krenket ved at arbeidsgiver foretar innsyn i virksomhetsrelatert e-post, med mindre nærmere angitte krav er oppfylt. Forfatteren mener at dette blir for unyansert og gir i artikkelen en vurdering av blant annet Datatilsynets retningslinjer. Forfatteren ser blant annet på hvilken rettskildemessig relevans og vekt tilsynets retningslinjer bør tillegges og hvor berettiget ansattes forventning om diskresjon kan sies å være når det gjelder bruk av e-post i arbeidstiden.

(side 186-207)
av Terese Smith Ulseth
Sammendrag

Daglig leder i et aksje- eller allmennaksjeselskap står i en særstilling fordi hun både er en arbeidstaker og et selskapsorgan. Det får betydning for de rettsspørsmål som oppstår ved opphøret av hennes arbeidsavtale. Både det legale stillingsvernet og det avtalte stillingsvernet (etterlønnsavtaler) behandles. Artikkelen bygger på forfatterens doktoravhandling over samme emne.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon