Artikkelen analyserer ytringsfriheten som fenomen, og diskuterer i hvilken utstrekning en rettslig regulering er egnet til å styrke ytringsfriheten. Forfatteren gir også en fremstilling av de rettslige instrumenter som eksisterer for vern av arbeidstakeres ytringsfrihet.