«Endringsoppsigelse» er et relativt nytt, men mye benyttet uttrykk innen arbeidsretten. Artikkelen belyser den mangfoldighet og uklarhet som gjør seg gjeldende ved bruken av dette uttrykket - som ikke er noe rettslig begrep - og konkluderer med en anbefaling om å unngå bruk av dette uttrykket.