Artikkelen tar utgangspunkt i en sammenligning av norske regler om lovvalg i arbeidsforhold med de regler som gjelder for EU-stater etter Roma-konvensjonen om hvilken lov som skal gjelde for kontraktsrettslige forpliktelser. Forfatteren går deretter inn på de problemer som kan oppstå for EØS-statenes gjennomføring av direktiv 96/71 EF om utsending av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting.