Henning Jakhelln: Oversikt over arbeidsretten

3. utgave, NW Damm & Søn 2004.

686 sider. Kr 649,-.