Artikkelen drøfter rekkevidden av rettsgebyrloven § 10 nr. 10 om unntak fra gebyrplikt i saker som arbeidstaker reiser mot arbeidsgiver og som gjelder et tjeneste- eller arbeidsforhold.