Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 137-139)
av Stein Evju
Sammendrag

Artikkelen er kritisk til Einar Østerdahl Poulssons «Kjetterske tanker om ufravikelighetsprinsippet» i Arbeidsrett nr. 2, 2005; forfatteren mener at Poulsson misforstår og tar feil på vesentlige punkter.

(side 140-158)
av Per Kaare Nedrum og Svein Aage Valen
Sammendrag

Ved revisjonen av arbeidsmiljøloven ble de gjeldende regler om pensjon ved virksomhetsoverdragelser snudd om, og spørsmålet om pensjonsordningen kan endres ensidig av arbeidsgiver vil komme på spissen i større grad enn før. Artikkelen gjennomgår både de någjeldende og de vedtatte regler om pensjon ved virksomhetsoverdragelser, samt hvilket endringsrom som følger av pensjonslovgivningen. Avslutningsvis skisseres noen utgangspunkter ved overdragelse av virksomhet mellom offentlig og privat sektor.

(side 159-169)
av Astrid Merethe Svele
Sammendrag

Temaet for artikkelen er arbeidstidsreglenes virkeområde for ansatte i ledende eller særlig uavhengig stilling. Artikkelen gir en oversikt over gjeldende rett og tar for seg noen sentrale endringer i arbeidstidsbestemmelsenes virkeområde i den nye loven som trer i kraft 1. januar 2006. Lovendringen om at arbeidstakere med særlig uavhengig stilling skal omfattes av arbeidstidsreglene behandles særskilt.

(side 170-174)
av Einar Engh
Sammendrag

Artikkelen gjennomgår noen tolkningsspørsmål knyttet til arbeidsmiljøloven § 14-9 og adgangen til å foreta midlertidig ansattelse for et bestemt oppdrag.

(side 175-188)
av Gerd Egede-Nissen
Sammendrag

Arbeidsmiljøloven 2005 viderefører og utvider reglene om fortrinnsrett til ny ansettelse. Artikkelen gir en oversikt over virkeområdet for de nye reglene samt vilkår for og bortfall av fortrinnsrett. Forfatteren drøfter også arbeidsgivers informasjonsplikt og spørsmålet om prioritering mellom flere fortrinnsberettigede.

(side 189-192)
av Erik C. Aagaard
Sammendrag

Artikkelen reiser spørsmål om rekkevidden av den nye bestemmelsen i arbeidsmiljøloven om forbud mot gjengjeldelse som følge av varsling.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon