Artikkelen gjennomgår dommer og teori om det såkalte ufravikelighetsprinsippet. Forfatteren mener teorien er bygget på et skjevt utvalg av dommer, og at teorien derfor er feil.