De EU-/EØS-rettslige prinsippene om fri flyt av arbeidstakere, varer, tjenester og kapital har lagt til rette for at virksomheter i større grad kan få tilknytning til flere land. Artikkelen tar opp spørsmålet om direktivet om virksomhetsoverdragelse omfatter overdragelser av virksomhet over landegrensene, og drøfter arbeidstakernes rettigheter i lys av norske regler om lovvalg og domsmyndighet.