Temaet for denne artikkelen er arbeidsgivers adgang til å si opp ansatte som er fraværende på grunn av sykdom etter at verneperioden i arbeidsmiljøloven § 64 nr 1 er utløpt. Artikkelen gir en oversikt over hvilke temaer som inngår i saklighetsvurderingen som må foretas etter arbeidsmiljøloven § 60 nr. 1 ved oppsigelser grunnet i sykdomsfravær.