Artiklen gennemgår grundlaget for kravet om, at arbejdsgiverens dispositioner i henhold til ledelsesretten skal have saglig grund. Den omfattende danske retspraksis på området behandles, og det fremgår, hvorledes saglighedskravet indebærer, dels at beslutningen skal have driftsmæssig grund, dels at den skal tage højde for lønmodtagerpartens interesser. Retsstillingen i de øvrige nordiske lande inddrages imidlertid også.