Per Arne Larsen: Arbeidsmiljøloven – kommentarer – praksis – veiledning

Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo, 3. utgave 2004: 689 sider (inkl. innholdsfortegnelse, vedlegg og emneregister)