JAN FOUGNER (RED.), TRON SUNDET, JOHAN KR. ØYDEGARD, MARIT B. FROGNER, METTE JENSSEN, MERETE BÅRDSEN OG BJØRN JACOBSEN: Kollektiv arbeidsrett. 2004. Universitetsforlaget. PÅL KVERNAAS (RED.), JEPPE NORMANN OG ANDRÉ ISTAD JOHANSEN: Materialsamling i arbeidsrett. 2. utgave 2004. Cappelen akademisk forlag. RAGNAR L. AUGLEND, HENRY JOHN MÆLAND OG KNUT RØSANDHAUG: Politirett. 2. utgave 2004. Gyldendal akademisk. MAGNUS AARBAKKE, ASLE AARBAKKE, GUDMUND KNUDSEN, TONE OFSTAD OG JAN SKÅRE: Aksjeloven og allmennaksjeloven. Kommentarutgave. 2. utgave 2004. Universitetsforlaget. RAGNHILD TORGERSEN: Dommerhabilitet. 2004. Universitetsforlaget.