Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 1-27)
av Asbjørn Kjønstad
Sammendrag

Forfatteren gjør rede for en rekke bestemmelser innen helselovgivningen som begrenser arbeidsgiverens styringsrett 1 :Legene har beslutningsmyndighet i medisinske spørsmål når flere helsearbeidere samarbeider, de har rett til å rekvirere legemidler, og de er medisinsk-faglige rådgivere når andre er ledere for sykehusavdelinger og andre enheter. Bare leger og psykologer kan være faglig ansvarlige for tvangsvedtak og pasientansvarlig helsearbeider innen det psykiske helsevernet. Her er det også gitt en rekke bestemmelser som legger spesielle oppgaver til leger.

Forfatteren mener at mange av de lovbestemmelsene som legger kompetanse og oppgaver til andre enn lederen for en sykehusavdeling eller andre enheter, er svakt begrunnet og bør oppheves. En slik saldering ville gi et enklere og mer oversiktlig regelverk, og det ville gi lederne innen helsevesenet et ansvar som ble mer likt det som ellers gjelder i arbeidslivet.

(side 28-42)
av Ole Hasselbalch
Sammendrag

Artiklen gennemgår grundlaget for kravet om, at arbejdsgiverens dispositioner i henhold til ledelsesretten skal have saglig grund. Den omfattende danske retspraksis på området behandles, og det fremgår, hvorledes saglighedskravet indebærer, dels at beslutningen skal have driftsmæssig grund, dels at den skal tage højde for lønmodtagerpartens interesser. Retsstillingen i de øvrige nordiske lande inddrages imidlertid også.

(side 44-55)
av Lars Kokkvold
Sammendrag

Temaet for denne artikkelen er arbeidsgivers adgang til å si opp ansatte som er fraværende på grunn av sykdom etter at verneperioden i arbeidsmiljøloven § 64 nr 1 er utløpt. Artikkelen gir en oversikt over hvilke temaer som inngår i saklighetsvurderingen som må foretas etter arbeidsmiljøloven § 60 nr. 1 ved oppsigelser grunnet i sykdomsfravær.

Litteratur
(side 56-59)
av Astrid Merethe Svele
Sammendrag

Per Arne Larsen: Arbeidsmiljøloven – kommentarer – praksis – veiledning

Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo, 3. utgave 2004: 689 sider (inkl. innholdsfortegnelse, vedlegg og emneregister)

(side 60-61)
Sammendrag

JAN FOUGNER (RED.), TRON SUNDET, JOHAN KR. ØYDEGARD, MARIT B. FROGNER, METTE JENSSEN, MERETE BÅRDSEN OG BJØRN JACOBSEN: Kollektiv arbeidsrett. 2004. Universitetsforlaget. PÅL KVERNAAS (RED.), JEPPE NORMANN OG ANDRÉ ISTAD JOHANSEN: Materialsamling i arbeidsrett. 2. utgave 2004. Cappelen akademisk forlag. RAGNAR L. AUGLEND, HENRY JOHN MÆLAND OG KNUT RØSANDHAUG: Politirett. 2. utgave 2004. Gyldendal akademisk. MAGNUS AARBAKKE, ASLE AARBAKKE, GUDMUND KNUDSEN, TONE OFSTAD OG JAN SKÅRE: Aksjeloven og allmennaksjeloven. Kommentarutgave. 2. utgave 2004. Universitetsforlaget. RAGNHILD TORGERSEN: Dommerhabilitet. 2004. Universitetsforlaget.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon