Av arbeidsmiljøloven § 60 nr. 2 annet ledd følger et særlig sterkt stillingsvern når deler av virksomhetens ordinære drift settes ut på oppdrag. Hvor omfattende er denne særregel? I artikkelen drøftes særlig om bestemmelsen omfatter enhver form for "outsourcing", om regelen også gjelder ved overføring av oppdrag innenfor et konsern, samt hvor streng den særlige saklighetsnormen egentlig er.